Đào tạo theo nhu cầu là giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực

Đào tạo theo nhu cầu là giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực

(ĐTTCO)-Những năm gần đây, để đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều đổi mới, gắn kết với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Không tiến hành bằng mọi giá

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Không tiến hành bằng mọi giá

(ĐTTCO)-Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước. Theo quy trình, doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa sẽ phải đổi mới quản trị doanh nghiệp, công khai minh bạch thông tin, chịu sự giám sát của cổ đông, thị trường. 

VNPT ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế

VNPT ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế

(ĐTTCO) - Từ ngày 14 đến 19-10, trong chương trình thăm và làm việc tại châu Âu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận của Tập đoàn VNPT với các đối tác Áo và Bỉ.