Samsung sẽ hưởng lợi nhiều khi "cấm vận" Huawei

.
Nguồn: thoidai.com.vn