Sơ bộ xuất nhập khẩu nửa cuối tháng 10/2018 (từ 16/10 đến 31/10/2018)

.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10/2018 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng/2018 đạt 396,85 tỷ USD, tăng 13,8%, tương ứng tăng  48,12 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 259,79 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 31,3 tỷ USD);  trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 137,05 tỷ USD, tăng 14% (tương ứng tăng 16,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong kỳ 2 tháng 10 năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 0,77 tỷ USD, qua đó đưa mức thặng dư của cả nước trong 10 tháng qua lên 7,21 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2018 đạt 12,33 tỷ USD, tăng 21,1% (tương ứng tăng 2,15 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 10/2018.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 10/2018 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 10/2018 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 491 triệu USD, tương ứng tăng 23,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 213 triệu USD, tương ứng tăng 16,2%; giày dép các loại tăng 163 triệu USD; tương ứng tăng 26,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 146 triệu USD, tương ứng tăng 21,5%; hàng dệt may tăng 122 triệu USD, tương ứng tăng 9,4%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 93 triệu USD, tương ứng tăng 24,5%...

Như vậy, tính đến hết tháng 10 năm 2018, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 202,03 tỷ USD, tăng 15,2%  tương ứng tăng 26,67 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 10/2018 đạt 8,84 tỷ USD, tăng 20,9% tương ứng tăng 1,53 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 10/2018, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 10 tháng/2018 của nhóm các doanh nghiệp này lên 142,8 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng 18,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 70,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2018 đạt 11,56 tỷ USD, tăng 14% (tương ứng tăng 1,42 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2018.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2018 tăng so với kỳ 1 tháng 10/2018 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 203 triệu USD, tương ứng tăng 27,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 153 triệu USD, tương ứng tăng 10,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 145 triệu USD, tương ứng tăng 7,8%; vải các loại tăng 128 triệu USD, tương ứng tăng 25%...

Như vậy, tính đến hết tháng 10/2018, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 194,82 tỷ USD, tăng 12,4% (tương ứng tăng 21,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 7,01 tỷ USD, tăng 14% (tương ứng tăng 863 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 10/2018, qua đó nâng tổng trị giá nhập khẩu trong 10 tháng/2018 của nhóm các doanh nghiệp này lên 116,99 tỷ USD, tăng 12,3% (tương ứng tăng 12,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 60,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: custom.gov.vn

Nguồn: vinanet.vn