Infonet muốn mua 800.000 cổ phiếu quỹ trước khi hủy niêm yết trên HoSE

.

CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (Infonet - mã CMT) đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện tại sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCOM. Thời gian nhận ý kiến của cổ đông đến hết 14h ngày 29/11.

Theo đó, Infonet sẽ mua thêm 800.000 cổ phiếu CMT, tương đương 10% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu CMT hiện đang giao dịch trên sàn HoSE với giá 7.600 đồng/cổ phiếu. Tạm tính tại mức giá này, Infonet dự chi 6 tỷ cho đợt mua lại cổ phiếu quỹ này.

Hiện tại, Infonet có vốn điều lệ 80 tỷ đồng với gần 7,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành đồng thời nắm giữ 716.630 cổ phiếu quỹ, tương ứng 8,96% vốn điều lệ. Như vậy nếu giao dịch thành công, Infonet có thể nắm giữ tối đa 18,96% cổ phiếu phổ thông đã phát hành.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật.

Phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận, giá theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch. Thời gian dự kiến trong tháng 12 và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ.

Lý do huỷ niêm yết tự nguyện để tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm CMT ghi nhận 232,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước qua đó thu về hơn 12 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, gấp 2,6 lần cùng kỳ, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 1.512 đồng. Như vậy sau 9 tháng, dù mới thực hiện 42,3% kế hoạch doanh thu nhưng Infonet đã vượt 41% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2018.

Tổng tài sản của Infonet tính đến hết tháng 9 cũng tăng 65% so với đầu năm lên 441,3 tỷ đồng chủ yếu do tác động của các khoản phải thu và hàng tồn kho. Vay nợ ngắn hạn ở mức 123 tỷ đồng, tương đương 28% tổng tài sản. Ngoài ra, Infonet còn có 37,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 38,7 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ

Tin liên quan
  • Công nghệ Mạng và truyền thông (CMT) xin huỷ niêm yết HoSE
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: CMT, kinh doanh, cổ phiếu, HOSE, UPCOM
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn